Customer zone Access client zone
0
Your shopping cart is empty.
Cart updated
0

PRIVATPOLITIK och COOKIES

 

Denna webbplats tillhör GPA LOGISTIKA.

 

 

GPA LOGISTIKA har gjort sitt yttersta för att presentera informationen på webbplatsen så omfattande och exakt som möjligt. Ändå utfärdar vi inga garantier med avseende på fullständighet, korrekthet eller noggrannhet på webbplatsens innehåll eller tillhörande länkar.

Informationen på webbplatsen kan ändras eller kompletteras utan föregående meddelande. GPA LOGISTIKA utesluter allt ansvar för direkta eller indirekta skador av något slag som kan uppstå från eller på något sätt kopplat till denna webbplats.

 

Obehörig eller felaktig användning av webbsidorna eller deras innehåll kommer att betraktas som ett brott mot immateriella rättigheter och integritets-, publicerings- och / eller kommunikationsbestämmelser i den bredaste betydelsen av dessa villkor. Du ansvarar för allt du skickar via webbsidan.

 

 

gpalog.com förbinder sig att respektera besökarnas webbplatsers integritetsrättigheter. Denna sekretesspolicy ("Policy") förklarar hur vi samlar in, lagrar och använder personuppgifter om dig när du surfar på webbplatsen gpalog.com ("Webbplatsen") eller på annat sätt tillhandahåller dina personuppgifter till oss. Dessa villkor kommer att gälla oavsett hur webbplatsen nås och kommer att täcka alla tekniker eller enheter genom vilka vi gör webbplatsen tillgänglig för dig. Det ger dig information om vilka typer av personuppgifter som vi samlar in från dig, hur vi använder dina personuppgifter och de rättigheter du har för att kontrollera vår användning av dina personuppgifter.

 

För tillämpningen av UK Data Protection Act från 1998 ("lagen") är GPA LOGISTIKA ("vi") de registeransvariga (enligt definitionen i lagen) för de personuppgifter (som definieras i lagen) som vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller oss via webbplatsen. Vi garanterar att vi följer de standarder, förfaranden och krav som anges i lagen för att säkerställa att dina personuppgifter hålls säkra och behandlas rättvist och lagligt.

 

Vi säljer eller hyr inte ut någon annan personlig information som du tillhandahåller till andra tredje parter, förutom med ditt samtycke eller som beskrivs i denna sekretesspolicy. Vi är en del av ett större företag och vi kan dela information med våra moderbolag och anslutna företag.

 

Genom att fortsätta använda webbplatsen och / eller använda de produkter och tjänster som görs tillgängliga för dig på webbplatsen godkänner du villkoren i denna policy.

 

Vilken information samlar vi in?

 

Du bör vara medveten om att denna webbplats övervakas och kan fånga information om ditt besök som hjälper oss att förbättra kvaliteten på vår tjänst. Vi kan samla in denna information även om du inte registrerar dig hos oss. Vi samlar in och behandlar följande data:

 

Personlig information:

- Ditt namn, telefonnummer, e-post;

- Information som du lämnar när du rapporterar ett problem med vår webbplats;

- Ett register över din korrespondens om du kontaktar oss på info @ gpalog. com

Information om var du befinner dig på internet (t.ex. webbadressen du kom ifrån, IP-adress och toppnivådomän), din webbläsartyp, land och telefon riktnummer där din dator finns, sidorna på vår webbplats som visades under din besök, de annonser du klickade på och alla söktermer som du angav på vår webbplats ("Användarinformation"). Detta är statistisk information om våra användares surfåtgärder och mönster och identifierar ingen person.

Vi kan också samla in ovanstående personuppgifter från tredje part som har ditt samtycke till att skicka dina uppgifter till oss.

 

Vi använder också din e-postadress för att svara på alla frågor du gör online.

 

Småkakor

 

Vi tar emot och lagrar vissa typer av information när du interagerar med oss. Till exempel, som många webbplatser, använder vi cookies och vi får vissa typer av information när din webbläsare öppnar gpalog.com eller annonser och annat innehåll som betjänas av eller på uppdrag av gpalog.com på andra webbplatser.

 

En cookie är en liten fil som placeras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies gör det också möjligt för oss att:

 

Uppskatta vår publikstorlek och användningsmönster;

Lagra information om dina preferenser och låt oss därför anpassa vår webbplats efter dina individuella intressen;

Påskynda dina sökningar;

Känna igen dig när du återvänder till gpalog.com.

 

Vi använder inte cookies för att samla in eller lagra personlig information. Du kan vägra att acceptera cookies genom att aktivera inställningen i din webbläsare som låter dig vägra inställningen av cookies. Om du väljer den här inställningen kanske du dock inte kommer åt vissa delar av vår webbplats. Om du inte har justerat din webbläsarinställning så att den kommer att vägra cookies kommer vårt system att utfärda cookies när du loggar in på vår webbplats. För inställningar för cookies, se hjälpfunktionen på din dator. Information om att ta bort eller kontrollera cookies finns på www.AboutCookies.org. Läs mer om de enskilda kakorna.

 

Registrering

 

Du håller med om att:

 

Den personliga information som du lämnar när du registrerar dig som kund är sann, korrekt, aktuell och fullständig i alla avseenden;

Du kommer att meddela oss omedelbart om ändringar av den personliga informationen genom att kontakta oss via e-post på info @ gpalog. com .;

Du samtycker till att inte utge dig för att vara någon annan person eller enhet eller att använda ett falskt namn eller ett namn som du inte har rätt att använda;

Du kommer att hålla din registreringsinformation säker och inte avslöja den för någon tredje part.

 

Marknadsföring (om tillämpligt)

 

Observera att din information kan användas för att skicka dig information om de produkter eller tjänster vi erbjuder som vi har identifierat som kan vara av intresse för dig. Om du angav några preferenser när du förser oss med dina uppgifter kommer vi att använda dessa för att avgöra vilken information vi ger dig;

Om du vid något tillfälle vill avstå från att ta emot kommunikation från oss eller vill ändra de kanaler (som e-post eller post) som vi använder för att kontakta dig, vänligen kontakta oss på info @ gpalog. com;

Genom att ingå ett avtal med oss ​​när du gjorde en beställning har du samtyckt till denna användning av dina uppgifter.

 

Din rätt att få tillgång till personlig information

 

Du har rätt att få tillgång till den personliga informationen som vi har om dig. Om du vill se en kopia av all information, vi har relaterat till dig, eller om du tror att informationen vi har om dig är felaktig, vänligen skicka en skriftlig begäran till adressen nedan. Om du begär en kopia av information ska en avgift på 10 EUR betalas.

 

Hur använder gpalog.com den insamlade informationen?

 

Vi kommer att behandla all din personliga information som konfidentiell, även om vi förbehåller oss rätten att lämna ut denna information under de omständigheter som anges nedan.

 

Information om din dig är en viktig del av vår verksamhet, och vi delar inte din information med tredje part förutom de begränsade, uttryckliga skäl som anges nedan; varken vi säljer det till andra.

 

Den personliga informationen delas då och då på begränsad basis för att skicka post och e-post, analysera data, tillhandahålla marknadsföringsassistans och tillhandahålla kundtjänst.

 

Vi kommer endast att avslöja data till:

 

När du har samtyckt till eller instruerat oss att dela informationen;

Med tjänsteleverantörer eller anslutna företag som utför tjänster för våra räkning;

Regeringsorgan och brottsbekämpande organ;

 

Med tanke på att Internet är en global miljö innebär det nödvändigtvis överföring av data på internationell basis att använda det för att samla in och behandla personuppgifter.

Vi delar personlig information och användarinformation med vårt moderbolag och dotterbolag. Vi delar den på begränsad basis med agenter som vi då och då använder för att skicka post och e-post, ta bort upprepad information från kundlistor, analysera data, tillhandahålla marknadsföringsassistans och tillhandahålla kundtjänst.

 

Vi släpper konto och annan personlig information när vi anser att släppning är lämpligt för att följa lagen; genomdriva eller tillämpa våra villkor; eller skydda webbplatsens, våra användares eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Detta inkluderar att utbyta information med andra företag och organisationer för bedrägeribekämpning och kreditriskreducering. Detta inkluderar dock inte försäljning, hyra, dela eller på annat sätt avslöja personlig information för kommersiella ändamål i strid med de åtaganden som anges i denna policy.

 

Om gpalog.com, eller i huvudsak alla dess tillgångar, förvärvas av en eller flera tredje parter till följd av en sammanslagning, försäljning, konsolidering eller likvidation, kan kundinformation vara en av de överförda tillgångarna.

1407 / 5000

Translation results

Om du inte vill ta emot några meddelanden från gpalog.com eller på annat sätt vill ta bort ditt namn och din personliga information från vår lista, vänligen kontakta oss på info @ gpalog. com

 

Du samtycker till att du inte motsätter oss att vi kontaktar dig för något av ovanstående syften, vare sig via telefon, e-post eller skriftligt och du bekräftar att du inte och inte kommer att betrakta något av ovanstående som ett brott mot någon av dina rättigheter enligt Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations of 2003.

  

Länkar till tredje parts webbplatser

 

Vissa länkar på webbplatsen kan vara till andra icke-närstående tredjepartsföretag som erbjuder dig möjligheten att dela din personliga information med dem. Vi kommer inte att dela din personliga information med dessa tredjepartsföretag.

 

Länkar som tillhandahålls på webbplatsen till tredjepartswebbplatser tillhandahålls som en bekvämlighet för dig och vi kontrollerar inte dessa webbplatser eller deras integritetspraxis, som kan skilja sig från vår. Vi kan inte vara ansvariga för personuppgifter som tredje part kan samla in, lagra och använda via deras webbplatser. Vi uppmuntrar dig att granska alla företags sekretesspolicy innan du lämnar in din personliga information.

 

 

Frågor och förfrågningar relaterade till denna integritetspolicy och kakor ska skickas via e-post på info @ gpalog. com

 

 

© GPA LOGISTIKA. Alla rättigheter förbehållna.

 

 

Denna sekretesspolicy och cookies uppdaterades senast den 25 juni 2015.

 

 
smart foreash

 This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.

Agree Clear the cookies and exit