0
Jūsų krepšelis tuščias.
Krepšelis atnaujintas
0

test

 

www.gpalog.com/cms/fckeditor/editor/plugins/ajaxfilemanager/ajaxfilemanager.php 

 

 

www.gpalog.com/cms/fckeditor/editor/plugins/ajaxfilemanager/ajaxfilemanager.php

 

 

UŽSAKOVO BEI VEŽĖJO PAREIGOS:

(krovinių gabenimas vykdomas pagal 1956 m. CMR Konvencijos Sutartį)

 

1.1 Užsakovas privalo pateikti tikslius duomenis apie pakrovimo, iškrovimo vietą, krovinio matmenis, kiekį ir svori.

1.2 Užsakovas turi teisę atšaukti užsakymą arba jį koreguoti likus 24h iki pakrovimo laiko.

2.1 Vežėjas privalo pateikti pervežimo sutartyje nurodyto tipo techniskai tvarkingą, sandarią, švarią, be pašalinių kvapų transporto priemonę, aprupinta standartine krovinio tvirtinimo įranga (tvirtinimo diržai, neslystantys kilimeliai, apsauginiai kampučiai) ir tinkančią pervežti numatytą krovinį bei turėti visus pervežimui būtinus dokumentus (galiojantis a/m draudimas, technikiniai sertifikatai, leidimai ir pan.).

2.2 ADR (pavojingo) krovinio pervežimui vairuotojas privalo turėti ADR pažymejimą ir visas kitas reikalingas apsaugos priemones. Transporto priemonė taip pat turi buti pritaikyta pavojingų krovinių pervežimui.

2.3 Vežant temperatūrinio režimo reikalaujantį krovinį, vilkikas privalo į pasikrovimą atvykti jau su paruošta reikiama temperatūra. Nurodyta temperatūra turi būti palaikoma viso pervežimo metu. Vežėjas privalo pateikti temperatūros rodmenų kelionės metu išklotinę (termo juostą) kartu su pervežimo dokumentais.

2.4 Bet kokios papildomos išlaidos, Vežėjo patirtos kertant valstybių sienas, prieš tai nesuderintos su Užsakovu, nebus kompensuojamos.

2.5 A/m pakrovimui/iškrovimui EU šalyse 24 val. A/m pakrovimui/muitinės procedūroms/iškrovimui trečiose šalyse 72 val. (ne darbo dienos ir šventės nėra įskaičuojamos)

2.6 Nepateikus transporto priemonės pakrovimui arba pateikus transporto priemonę, neatitinkančia nurodytų reikalavimų, Vežėjas moka 20% baudą nuo sutartos pervežimo kainos, bet ne mažiau 200,-€. Uzsakovas isipareigoja pateikti krovini.

2.7 Vežėjas privalo į pakrovimą/iškrovimą atvykti pervežimo sutartyje nurodytu laiku, arba, jeigu sutartyje konkretus laikas nenurodytas,  iki 9.00 val vietos laiku. Neatvykus į pasikrovimą arba iškrovimą nurodytu laiku, Užsakovas negarantuoja krovinio pakrovimo/iškrovimo per 24 valandas. Vėluojant atvykti į pasikrovimo vietą, Užsakovas, praėjus 2 val. po sutarto pasikrovimo laiko, turi teisę anuliuoti užsakymą, ieškoti kitos transporto priemonės pervežimui atlikti ir skirtumą tarp pervežimo kainų išrašyti Vežėjui.

2.8 Vėlavimo atvykti į pasikrovimo /ar išsikrovimo vietą atveju, Vežėjas moka Užsakovui netesybas po 100 € už parą. Netesybos už pirmąją parą taikomos praėjus daugiau kaip 3 valandoms nuo numatyto krovinio paėmimo laiko.

2.9 Vairuotojas yra atsakingas už krovinio pakrovimą, tvirtinimą bei iškrovimą, o atvejais, kai tai atlieka siuntėjas/gavėjas, vairuotojas privalo dalyvauti pakraunant, tvirtinant ir iškraunant krovinį, patikrinti, ar važtaraštyje teisingai nurodytas krovinio kiekis, jo ženklinimas bei numeracija, taip pat patikrinti krovinio ir pakuotės išorinę būklę. Esant krovinio/pakuotės pažeidimams, kiekio neatitikimams ar netinkamai kraunant/tvirtinant krovinį, Vairuotojas privalo įrašyti motyvuotas pastabas atitinkamuose pervežimo dokumentuose bei nedelsiant informuoti Užsakovo kontaktinį asmenį ir toliau veikti griežtai pagal Užsakovo nurodymus.

2.10 Po pakrovimo vairuotojas turi sutikrinti krovinį lydinčius dokumentus (Invoice, EX1, T1, CMR, Sertifikatus), jų galiojimo datas ir atitikimą su kroviniu.

2.11 Vežėjas atsako už krovinio sugadinimą dėl netinkamo krovinio išdėstymo, tvirtinimo, perkrovų ant ašių, jei bendras svoris leistinose ribose.

2.12 Vežėjas privalo nedelsiant informuoti Užsakovą apie visus nesklandumus/problemas (bet kokius įrašus važtaraštyje, krovinio trūkumą, sugadinimus, vėlavimą, prastovas, netinkamą krovimą, avarijas ir pan.)

2.13 Krovinio perkrovimas iš mašinos į kitą mašiną ir puspriekabės perkabinimas prie kito vilkiko be Užsakovo žinios, šiame užsakyme nenurodyto (pašalinio) krovinio gabenimas kartu yra draudžiamas. Šios sutarties sąlygos laikomos konfidencionaliomis. Vežėjui draudžiama perduoti šį užsakymą trečiai šaliai. Perdavus šį užsakymą trečiai šaliai be raštiško Užsakovo sutikimo, Vežėjui gali būti taikoma iki vieno frachto dydžio bauda.

2.14 Vežėjas privalo visus pervežimo dokumentų originalus (CMR važtaraščius, krovinio lydraščius, termojuostas,) persiųsti Užsakovui per 7 dienas. Laiku nepateikus pervežimo dokumentų, Vežėjas moka Užsakovui iki 50 € dydžio netesybas.

2.15  CMR važtaraštis turi būti tinkamai užpildytas su siuntėjo, vežėjo ir gavėjo parašais ir antspaudais. Nesant siuntėjo/gavėjo antspaudo ar atsakingo asmens parašo ant CMR važtaraščio, taip pat atsiuntus ne visus pervežimo dokumetus, mokėjimas gali būti sulaikomas iki tol,  kol bus išspręsta problema.

2.16 Krovinio gavėjui įtraukus į CMR važtaraštį bet kokias pastabas apie krovinio išorinę būklę (ar) įpakavimą (ar) Vežėjui padarius žalą kroviniui (ar) pavėluotai paėmus/pristačius krovinį ir Užsakovui gavus dėl to pretenziją iš Kliento, Užsakovas turi teisę atidėti apmokėjimą už atliktus pervežimus vienerių metų laikotarpiui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo krovinio iškrovimo datos, t. y. terminui, per kurį klientas turi teisę pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo ir (ar) atlikti atitinkamą priešpriešinį vienarūšių reikalavimų įskaitymą.

2.17 Vykdant krovinio pervežimą pagal šį užsakymą bei užtikrinant gabenamo krovinio saugumą, Vežėjo vairuotojams yra privaloma naudotis tik saugomomis stovėjimo aikštelėmis, atliekant ilgesnį negu 45 minučių poilsį. Saugių

aikštelių sąrašą galite rasti čia:

  1. http://www.esporg.eu/secure-parking/

  2. https://www.iru.org/apps/transpark-app

2.18 Visi šios sutarties pakeitimai turi būti Šalių atitinkamai įforminami ir patvirtinami raštu.

2.19 Vežėjas nuo krovinio pasikrovimo dienos įsipareigoja nesiekti realios ar potencialios naudos sau ir kitiems tretiesiems asmenims ketinant užsiimti bendru verslu su užsakovo verslo klientais ir partneriais, kurie yra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su šio krovinio gebenimu. Bet koks bandymas kontaktuoti  su užsakovo verslo klientais ir partneriais prilyginamas realios arba potencialios naudos siekimui.  Pažeidus šią sąlygą 10000 € bauda bei atlyginti dėl šio pažeidimo patirtus nuostolius, kurių nepadengia sumokėta bauda.

3.1 Šioje sutartyje paminėtos baudos bei netesybos laikomos Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių, kurių dydžio nereikia papildomai įrodinėti, atlyginimu.

3.2 Šios sutarties kopija, galioja kaip originalas.

3.3 Visus iškilusius ginčus šalys sprendžia geranoriškai, o nesusitarus – Vilniaus miesto apylinkės teisme, vadovaujantis LR galiojančia procesine bei materialine teise.

3.4 Apmokėjimo terminas: 45 dienos po sąskaitos ir visų su pervežimu susijusių dokumentų (originalių CMR važtaraščių, termojuostos ir kt.) gavimo. Mokant kiekvieno mėnesio 1, 11, 21, dienomis.

4. Šios sutarties sąlygos buvo suderintos elektroninio susirašinėjimo būdu ir sutarties Šalims yra aiškios bei suprantamos.

Paskutinis redagavimas atliktas 2018-08-22 16:30 

 
smart foreash